EOPINTECH – zagrożenia powykonawcze – długotrwała emisja lotnych związków chemicznych przez izolację poliuretanową

bezpieczeństwo

PROGRAM
Bezpieczeństwo przy realizacji zamówień na izolacje natryskowe

ROZDZIAŁ

Zagrożenia powykonawcze – długotrwała emisja lotnych związków chemicznych przez izolację poliuretanową

Ten dokument ma na celu przekazanie wiedzy na temat przyczyn i skutków występowania przypadków długotrwale utrzymującej się chemicznej woni pomieszczeń, po zakończeniu wewnętrznych instalacji pianek poliuretanowych metodą natrysku.

Odgazowywanie pian poliuretanowych w trakcie i po zakończeniu nakładania

Efekt tzw. odgazowywania dotyczy wytwarzanej podczas instalacji warstwy piany poliuretanowej i jest prawidłową i standardową funkcją całego procesu aplikacji. Polega na usunięciu z przestrzeni międzykomórkowej poliuretanu aminów, uwolnionych podczas twórczych reakcji chemicznych a nie związanych w procesie syntezy oraz innych szczątkowych oparów. Odgazowanie stanowi zarazem ostateczny element kończący proces instalacyjny. Jednak prawidłowo przebiegające odgazowanie powinno całkowicie zakończyć się w przeciągu 48 godzin, pozostawiając neutralny i nie oddający do otoczenia żadnych lotnych związków, czysty organicznie materiał izolacyjny.

Symptomy nieprawidłowego odgazowania natryskowej instalacji poliuretanowej

Podstawowym, dającym się organoleptycznie stwierdzić symptomem, będącym świadectwem obecności niepożądanych lotnych związków organicznych w powietrzu, będzie uporczywa i nie ustępująca woń o zabarwieniu chemicznym.

Skutki środowiskowe i wizerunkowe

  • niezatrzymany proces uwalniania lotnych substancji przeradza się w powolny i długotrwały proces, odporny na okresowe wietrzenie czy wentylowanie
  • niedopuszczalny dla użytkownika poziom zanieczyszczenia gazowego we wnętrzach obiektów
  • reklamacje i niekorzystne opinie rzutujące na ocenę całej branży poliuretanowych izolacji natryskowych

samochod-natryskowy-wnetrze

Przyczyny długotrwałego uwalniania niepożądanych lotnych związków organicznych

Ogólna i podstawowa przyczyna sprowadza się do niedostatecznej wiedzy produkcyjnej, techniczno-wykonawczej lub wręcz po prostu braku świadomości zagrożeń. Wystąpienie już tylko jednego z kilku możliwych błędów lub zaniedbań może spowodować opisywany problem. Naturalnie możliwa jest kumulacja nieprawidłowości, co tylko zwielokrotni efekt ich „skuteczności” i przypieczętuje wystąpienie niepożądanych skutków.

procesy-droznosc-ustawienia

UWAGA! – najgroźniejszą przyczyną, efektem której będzie praktycznie nieusuwalne zanieczyszczenie gazowe środowiska, jest niezachowany podczas aplikacji przewidziany przez producenta stosunek dozowania-mieszania komponentów w wersji przewagi żywicy poliolowej nad izocjanianem.

To przede wszystkim pełne poznanie i zrozumienie istoty chemicznych procesów przetwórczych powinno eliminować przyczyny niepowodzeń, tkwiące w doborze jakości materiału, stanie technicznym urządzeń, drożności elementów dozujących oraz ustawach temperatur i ciśnień roboczych.

szkolenie-eopin-zagadnienia

Dlatego zagadnienie powinno w równej mierze być postrzegane jako istotne dla każdego ogniwa w łańcuchu technologii:

dla producenta komponentów poliuretanowych w sferze wytwarzania stabilnych reakcyjnie komponentów i nacisku na ścisłe zachowanie procedur przetwórczych przez firmę wykonawczą

dla producentów agregatów natryskowych i ich osprzętu w sferze zapewniania żądanej precyzji dozowania i pełnozakresowej regulacji ustawień

dla firmy wykonawczej w sferze zrozumienia występujących procesów chemicznych oraz znaczenia procedur i jakości materiałów o różnej stabilności reakcyjnej dla statusu powykonawczego

dla inwestora w sferze podstawowej edukacji umożliwiającej rozpoznawanie form ewentualnych zagrożeń oraz pełnej świadomości ich skutków i źródła

EOPINTECH zaleca szkolenia z zakresu podstaw chemii i fizyki poliuretanu w procesach przetwórczych – jako niezbędne i obowiązkowe zasady przysposobienia do świadomego wykonywania prawidłowych i bezpiecznych instalacji poliuretanowych systemów natryskowych.

ZDROWY ROZSĄDEK — ZDROWE ZASADY — ZDROWE POWIETRZE

EOPINTECH