Izolacje natryskowe w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i transporcie

Izolacja – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania.

Izolacje budowlane

Oczywistym jest, że pojęcie ,,izolacja” najczęściej kojarzy się z budownictwem bo tu właśnie wszechstronnie funkcjonuje i jest szeroko integrowane z prawie wszystkimi elementami konstrukcji.

Ze względu na rodzaj układów i elementów podlegających zabezpieczeniu, izolacje podlegają podziałowi na:

 • termiczne (inaczej termoizolacje) – zapobiegające wymianie ciepła z otoczeniem
 • wodochronne (inaczej hydroizolacje) – chroniące przed wilgocią, wodą czy parą wodną
 • wiatrochronne – zapobiegające przewiewom i w ten sposób ograniczające migracje wilgoci i temperatury
 • akustyczne – tłumiące dźwięki
 • chemiczno-biologiczne – zabezpieczające przed oddziaływaniem agresywnego środowiska
 • przeciw-wibracyjne – niwelujące poziom drgań
 • elektryczne – stanowiące barierę dla ładunków elektrycznych

poddasze

Poliuretanowa izolacja natryskowa – jakościowa ekspansja

Natryskowe systemy poliuretanowe stały się obecnie najbardziej ekspansywną formą izolacji na światowym rynku budowlanym. Dotyczy to zarówno fazy budowy jak i modernizacji. Przyczyny, które leżą u podstaw największej rewolucji jakościowej w dziedzinie izolacji budowlanych tkwią zarówno w specyfice samego tworzywa poliuretanowego jak i technice jego instalacji.

Izolacje natryskowe – przewaga technologiczna

Wszechstronność funkcjonalna poliuretanu, gdzie często jeden produkt dysponuje funkcjami prawie wszystkich rodzajów izolacji wymienionych w poprzednim akapicie, już stanowi aspekt, którego nie były w stanie dostarczyć dotychczas powszechnie stosowane materiały izolacyjne. Tradycyjne technologie także nigdy nie były w stanie wyeliminować podstawowej przeszkody dla prawidłowego funkcjonowania izolacji – braku pełnej szczelności montażowej. Instalowane w postaci kolejnych elementów (maty, bloczki, płaty) zawsze pozostają napiętnowane mniejszymi lub większymi szczelinami łączeń.

Poszczególne wartości poliuretanowych izolacji natryskowych

 • wysoki poziom parametrów izolacyjnych poliuretanu
 • bez złączeniowa technologia instalacyjna na najwyższym poziomie szczelności
 • dokładność montażu bez względu na geometrię i kształt izolowanych elementów
 • najszybszy w wykonaniu pełen system izolacyjny
 • przyczepność do izolowanej powierzchni na poziomie pełnej integracji z podłożem
 • wygłuszenie i wzmocnienie konstrukcji
 • eliminacja występowania pleśni i grzybów
 • nikłe obciążenia wagowe elementów nośnych
 • stabilność wymiarowa i efektywna
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • praktyczny brak występowania procesów starzeniowych

pianka-natryskowa

Zakres zastosowania dla izolacji natryskowej

Efektywność, wszechstronność i szybkość wykonania izolacji natryskowych z pełnym sukcesem rzutuje na bardzo szerokie wykorzystanie tej formy technologii w wielu dziedzinach. Zastosowanie w budownictwie dotyczy praktycznie każdego rodzaju budowli i każdego elementu konstrukcji (od fundamentu po dach zewnętrzny) wymagającego izolacji. Ocieplenia poddaszy, docieplenia ścian, izolacje stropów i posadzek to wymarzone zadania dla izolacji natryskowych. Poza gałęzią budowlaną izolacja natryskowa zajmuje także priorytetowe miejsca w infrastrukturze przemysłowej, sportowej i transportowej, gdzie precyzyjnie izoluje zbiorniki, elementy sieci przesyłowych, elementy parków rozrywki i stadionów, karoserie samochodowe, kontenery i skrzynie ładunkowe. Nie można również pominąć w tym miejscu rynku Agro, gdzie poliuretanowa technologia natryskowa jest już od dawna powszechnie doceniana i zajmuje istotne miejsce w izolowaniu obiektów inwentarskich, chłodni oraz przechowalni owoców i warzyw.

Dynamiczny rozwój i praktyczna dostępność

Izolacje natryskowe już od dawna cieszą się powszechnym uznaniem i masowym wykorzystaniem na rynku amerykańskim. W początkowym okresie inauguracji poliuretanowa izolacja natryskowa zaistniała jako innowacyjny i ekskluzywny system izolacyjny, dostępny dla dużych inwestorów a przeznaczony dla komercyjnych i reprezentacyjnych budowli.

Dzisiaj ta niezawodna technologia izolacyjna jest ogólnie dostępna dla wszystkich na wyciągnięcie ręki. Dziś wystarczy rozsądek aby po nią sięgnąć i powszechnie korzystać z jej licznych atutów. Poliuretanowe izolacje natryskowe są teraz w zasięgu każdego inwestora.

Dlatego izolacje natryskowe notują najbardziej dynamiczny wzrost pośród światowych metod izolacyjnych i stanowią najsilniejszą pozycję w kumulowaniu oszczędności energetycznych budynków.