Projekt kompleksowej hydro-izolacji dachów w województwie kujawsko-pomorskim.

Niniejszy materiał video stanowi realny pokaz ekonomii, dokładności i szybkości zastosowanej technologii silikonowej i sprzętowej.

Informacje uzupełniające:

CEL INWESTYCJI:

Długoletnie zabezpieczenie hydro-izolacyjne połaci dachowych, bez kosztów usuwania dotychczasowego pokrycia

SPECYFIKA PRAC:

Bezpośrednia aplikacja powłoki silikonowej na zużyte pokrycie papowe

INWESTOR:

Wspólnota Mieszkaniowa

WYKONAWCA:

Firma MULTI-FINISH Bartłomiej Mochalski

Współuczestnicy projektu:

DOSTAWCA MATERIAŁOWY:

LALLAFOM USA (SEALCOTE 1000 – amerykańska powłoka silikonowa z wysoką zawartością cząstek stałych, nanoszona ręcznie lub maszynowo)

DOSTAWCA SPRZĘTOWY:

Firma ASTECO (wszechstronny agregat malarski produkcji GRACO, przystosowany do wielopowierzchniowego natrysku powłok 1-komponentowych w ekstremalnych zakresach gęstości)