Zadania EOPIN

  • działania na rzecz ochrony konsumenta oraz jakościowej strefy produkcji i usług technologii
  • ocena prawidłowości procedur i działań w segmencie poliuretanowych izolacji natryskowych
  • akredytacja firm wykonawczych, spełniających wymogi programu bazowego w dziedzinie poziomu jakości stosowanych produktów, wiedzy technologicznej i techniki instalacji
  • publikacja internetowej bazy podmiotów i prowadzenie aktualizowanych rejestrów jednostek posiadających status akredytacji EOPIN
  • szkolenia, konsultacje i okresowe audyty kontrolne
  • wskazywanie anomalii, występujących na poliuretanowym rynku podawczym
  • udostępnianie narzędzi, służących eliminacji nieprawidłowości na rynku materiałów i usług
  • ograniczanie patologicznych praktyk rynkowych, z pomocą przystępnych w formie, ogólnodostępnych artykułów informacyjno-instruktażowych oraz materiałów edukacyjnych
  • propagowanie i wspieranie wszelkich właściwych inicjatyw czy działań, prowadzonych w celu prawidłowego rozwoju technologii i rozpowszechniania informacji o zaufanych źródłach produkcji i usług wykonawczych dla poliuretanowych izolacji natryskowych.