Twój paszport do świadomego wyboru granicy

Paszport

Przekraczaj granice jakości – nie przekraczaj granic bezpieczeństwa

Szanowni Państwo

Każdy z nas, jako inwestor dokonuje wyboru technologii, produktu, usługi, ceny. Każdy może kierować się różnymi kryteriami tych wyborów. Niezależnie od tego, jakie preferujemy kryteria, nasz wybór będzie odpowiedzialny tylko wtedy, kiedy będzie podjęty w pełni świadomie.

Inwestycyjna świadomość wyboru to prawo, którego respektowanie powinna zabezpieczać rzetelna informacja rynkowa. Brak przekazu lub wręcz celowe ukrywanie faktycznej, szczegółowej i zgodnej z rzeczywistością informacji o technologii i konkretnym produkcie, skutecznie pozbawia inwestora świadomego wyboru i przejrzystego kryterium porównania ceny i jakości. A stąd już tylko krok do zanęty pozornie rewelacyjną ceną i… zbierania profitów na niewiedzy klienta, finansującego właśnie z nawiązką najdrożej wyceniony brak jakości w danej branży.

Pamiętajcie Państwo

Natryskowe systemy poliuretanowe nie są gotowymi, stałowymiarowymi elementami dociepleń i izolacji. Wytwarzane bezpośrednio na miejscu inwestycji, powstają w procesie syntezy i spieniania dwóch odrębnych komponentów. Kluczowe obszary dla prawidłowości tego procesu i uzyskania pełnowartościowej izolacji, wyznaczają ogólnie trzy granice:

  • jakość stosowanych komponentów
  • poziom wiedzy technologicznej firmy wykonawczej
  • brak lub stosowanie praktyk rozcieńczania składników bazowych (ilość kosztem jakości)

Świadomy wybór dla Wykonawcy

Każda firma instalacyjna, także dokonuje wyboru akceptowalnych granic swojej działalności – technologii, marki, wizerunku, przygotowania merytorycznego i jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych materiałów. Jawność i rzetelność tych aspektów z ramienia producentów poliuretanowych systemów natryskowych prowadzi do wyboru w pełni świadomego, którego podstawowym kryterium powinno być poważne i uczciwe podejście do inwestora oraz własnej pracy.

Świadomy wybór dla Inwestora

Świadomie izolujących inwestorów odsyłamy do PORADNIKA INWESTORA, którego kilka celnych, praktycznych wskazówek pozwoli zarówno wybrać własne kryteria graniczne, jak również samodzielnie zweryfikować ich faktyczne spełnienie na miejscu inwestycji.

Niezależnie, jaki będzie Państwa ostateczny wybór akceptowalnej granicy jakości i bezpieczeństwa
– niech zawsze będzie wyborem Świadomym.

https://eopin.org/poradnik-inwestora/