Poradnik Inwestora

poradnik-inwestora-2

Natryskowe Pianki Poliuretanowe

Jeżeli kiedykolwiek na swoje wątpliwości czy po prostu pytanie, usłyszycie Państwo wyjaśnienie: „piana to piana, wszystkie piany poliuretanowe są jednakowe”, to znaczy, że macie do czynienia ze:

  • zwykłą ignorancją
  • fantastyczną tolerancją
  • próbą hipnozy

* zaznacz jedną spośród trzech możliwych odpowiedzi

Ten pozornie wesoły wstęp, dotyka smutnego zjawiska, jakim jest coraz częstsza praktyka celowego pomijania lub zatajania różnic w rodzajach, cechach i własnościach użytkowych poliuretanowych systemów natryskowych. Swoiste ,,eldorado” wynika z niewiedzy klienta i dynamicznego tempa rozwoju technologii. Zjawisko ,,nabijania w butelkę” nieświadomego inwestora jest szkodliwe zarówno dla jego finansów i zdrowia, jak również wizerunku całego jakościowego segmentu branży producentów i wykonawców izolacji natryskowych.

Podstawowymi elementami wyznaczającymi poziom jakości i bezpieczeństwa poliuretanowej izolacji natryskowej są:

  • palność
  • gęstość
  • skład chemiczny
  • proces instalacji

Palność

Porada: Jeżeli chcesz czuć się bezpiecznie w swoim domu, sam zbadaj próbkę faktycznie instalowanej (nie teoretycznie ofertowanej) pianki. Oderwij z natryśniętej powierzchni niewielki fragment i poddaj element działaniu otwartego ognia (np. zapalniczka). Zaobserwuj reakcję. Jeżeli nastąpi zapłon materiału i utrzymanie się płomienia po usunięciu źródła ognia lub pojawi się zjawisko płonących kropli, to Twój sen nigdy nie powinien być mocny i spokojny.

Pamiętaj także!
– im większa ilość i ciemniejsza barwa dymu, wydzielanego z materiału podczas kontaktu ze źródłem ognia, tym bardziej trujący efekt ewentualnego pożaru
– niektóre nieuczciwie instalowane natryskowe pianki poliuretanowe potrafią łatwiej płonąć, niż papierowy dokument o ich trudnopalności

Gęstość

Porada: Jeśli oczekujesz zakładanej efektywności termoizolacyjnej – sam zbadaj próbkę faktycznie instalowanego (nie tylko ofertowanego) materiału. Oderwij element natryśniętej na bieżąco pianki i sprawdź jego strukturę wzrokowo i mechanicznie.

Pianka otwarto-komórkowa (półsztywna) powinna być jednolita, bez widocznych gołym okiem pustych komór, sprężysta w ucisku jak gąbka. Jeżeli pianka poliuretanowa jest krucha, szeleszcząca w ręku, a jej wewnętrzna struktura przypomina pumeks, to możesz mieć do czynienia albo z pozagatunkową produkcją albo ze złymi parametrami przetwórczymi albo z rozcieńczonymi wodą komponentami

Piana zamknięto-komórkowa (sztywna) powinna być natomiast twarda przy nacisku i nie plastyczna a jej kilkuwarstwowa struktura pozioma nie może ulegać rozwarstwieniu na liniach łączenia podczas ręcznej próby rozerwania

Skład chemiczny

Porada: Jeżeli chcesz mieszkać zdrowo i bezpiecznie, sam w prosty sposób dokonasz wstępnej oceny poziomu toksyczności instalowanej izolacji natryskowej. Jeżeli wyczuwasz podczas instalacji silną, nieprzyjemną woń, a w skrajnych przypadkach dokuczliwe podrażnienie oczu i dróg oddechowych, skład chemiczny użytych komponentów prawdopodobnie mówiąc delikatnie nie należy do ekologicznych. Jeśli symptomy zapachowe lub drażniące utrzymują się kilka dni po skończonej instalacji, lub co gorsze po zasiedleniu obiektu radzimy szczególnie przyjrzeć się własnemu zdrowiu – jest możliwy jego deficyt

Proces instalacji

Przebieg procesu instalacji może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na wszystkie wymienione wyżej elementy
Porada: Upewnij się, że firma natryskowa posiada przeszkolenie i doświadczenie wykonawcze lub że wykonanie poliuretanowej instalacji izolacyjnej odbędzie się pod bezpośrednim nadzorem producenta komponentów. Porównaj oznakowanie fizycznie dostarczonego do natrysku materiału (beczki podłączone do agregatu natryskowego) z nazwą ofertowanej Ci marki i nazwy produktu – upewnij się, że są zgodne

Pamiętaj także!
– możesz sfotografować podłączone beczki z komponentami i zweryfikować przynależność ich etykiet u producenta
– masz prawo odstąpienia od umowy i podjęcia kroków cywilno-prawnych w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub nawet samej próby wprowadzenia w błąd

Podsumowanie i wnioski

Nie finansujcie Państwo projektów, których nie jesteście w stanie zweryfikować.
Niestety, niektórzy wytwórcy pianek natryskowych i mentorzy firm wykonawczych zatrzymali się technologicznie lub mentalnie na poziomie poprzedniej epoki, jak styl hasła, którego przesłanie jest jednak jak najbardziej aktualne:

Obywatelu! Wybór taniego ofertowania – częstą przyczyną drogiego rozczarowania.