Roczne Sympozjum EOPIN

10 grudnia 2015 odbyło się Sympozjum EOPIN.

W debacie wyznaczono cele i zadania oraz prognozy dla branży na rok 2016. Dokonano również podsumowania i oceny sytuacji na polskim rynku izolacji natryskowych w roku 2015. Poniżej wybrane fragmenty:

Jak wszyscy zauważamy, żyjemy w dobie wszechobecnej konkurencji, widocznej w każdej sferze rynku podażowego. Nieuniknionym efektem zarówno nadprodukcji jak i nad ilości usługodawców jest zawsze bezpardonowa walka cenowa. Wprawdzie konsumenci mają prawo do teoretycznego stwierdzenia, że to dobrze, bo wybór jest większy a ceny mniejsze (a niekiedy wręcz dumpingowe). Niestety, wszystko do pewnych granic. Granicą jest poziom jakości produktów i usług. Znaczny spadek wartości nabywczej jest okupiony drastycznym spadkiem jakości. Jest to szczególnie zauważalna obecnie ogólnoświatowa cecha wzmacniana znacznie tendencjami kryzysowymi.

Poliuretanowy rynek izolacyjno-maszynowy wykształcił w Polsce dosłownie „produkcję” firm natryskowych a obecnie ich masową „nadprodukcję”, jako pierwszą linię zbytu dla swoich systemów poliuretanowych i maszyn natryskowych. Na tyle starczyło horyzontu.

Kto ponosi koszty przesycenia? Ekonomicznie pierwsza linia, jakościowo jak zwykle konsument końcowy.

Tym bardziej, że sprzedaż natryskowych systemów poliuretanowych, to sprzedaż dwukomponentowych półproduktów do skomplikowanego i precyzyjnego procesu przetworzenia przez firmy wykonawcze na miejscu instalacji. Nie trudno sobie wyobrazić efekt końcowy takiego horyzontu linii podawczej: najtańszy materiał + świeżo upieczona linia zbytu + niewykwalifikowany instalator =???