Izolacje natryskowe – jedynym wielowymiarowym rozwiązaniem dla skali problemu termomodernizacji polskiego budownictwa.

termomodernizacja domówObecnie w Polsce miliony domów wymaga termomodernizacji. Ogólnie ocenia się, że problem może dotyczyć wszystkich obiektów budowlanych powstałych do roku 2002, z uwagi na stosowanie niższych standardów energetycznych, obowiązujących do tego czasu. Jednak skala tego zagadnienia jest po pierwsze niewątpliwie o wiele większa i po drugie nie spowodowana wyłącznie (a raczej rzadziej) obowiązującymi wtedy lub dzisiaj normami. Bezspornym faktem pozostaje konieczność przeprowadzenia termomodernizacji w polskim budownictwie na ogromną skalę.

Przyczyny i uwarunkowania rynku termomodernizacji w Polsce

Najczęściej konieczność termomodernizacji wcale nie wynika z przyjmowanych standardów czy norm efektywności energetycznej dla budownictwa ale po prostu z braku lub ograniczonej żywotności stosowanych tradycyjnie technologii, zatracających z czasem swoje pierwotne lub zakładane właściwości izolacyjne. Nie tylko z powodu ograniczonej żywotności takich materiałów, ale także ich barier technologicznych w sferze instalacyjnej (poziom szczelności=poziom oszczędności), czas zwrotu kosztu inwestycji poniesionej na rzecz tego rodzaju termoizolacji może okazać się dłuższy (!) niż termin konieczności wykonania kolejnej modernizacji cieplnej. Nie wspominając już o dość rzadkiej na rynku staranności wykonania, można mieć pojęcie o wszechobecnej potrzebie cykliczności termomodernizacyjnej.

wykonawcy-izolacja-natryskowaPodsumowując: prawdziwym i wskazanym powodem dla termomodernizacji milionów użytkowanych od dawna budynków nie są nota bene wprowadzane normy (!) ale struktura montażowa i stosunkowa krótka żywotność sprawnościowa zastosowanych systemów izolacyjnych, zaś długość następnych okresów między modernizacyjnych uwarunkowana jakością i trwałością kolejnych użytych do termomodernizacji materiałów i technologii.

Polska gospodarka energetyczna i polski inwestor, jako beneficjenci termomodernizacji

Zaniedbania w sferze termomodernizacji odbijają się zarówno na budżecie państwa jak i kieszeni inwestora. Opierając się na danych źródłowych można zauważyć że termomodernizacja konieczna dla 2 mln budynków (zaledwie połowy z szacowanej w Polsce ilości) przyniosłaby oszczędności rzędu 6 mln ton węgla w skali każdego roku. Przeprowadzenie naprawy tego alarmującego stanu leży w interesie wszystkich i wszyscy mogą odnieść z tego jedynie wymierną korzyść. Należy jednak podkreślić, że o ile sam fakt poniesienia własnych nakładów inwestycyjnych w poprawę bilansu energetycznego swojego domu jest w każdej sytuacji i stopniu korzystny i pożądany dla gospodarki, o tyle częstotliwość ich ponoszenia jest już mniej korzystna i pożądana dla samego inwestora.
pianka-natryskowa-na-dach

Izolacje natryskowe – wszechstronne i wielowymiarowe rozwiązanie termomodernizacyjne

Poliuretanowe systemy natryskowe jawią się, jako jedyna w pełni wszechstronna, ekonomiczna recepta i ostateczny lek na problemy oraz skalę koniecznej termomodernizacji polskiego budownictwa. Reprezentują specyficzne cechy, których nie są w stanie zapewnić inwestorowi i z którymi nie są w stanie konkurować na polu termomodernizacji żadne tradycyjne materiały i standardowe technologie:

  • największa szczelność = najwyższe oszczędności, czyli najszybszy zwrot kosztu termomodernizacji
  • eliminacja cykliczności termomodernizacyjnej czyli maksymalne wydłużenie okresu między modernizacyjnego
  • jednostkowe poniesienie nakładów inwestycyjnych dla niezmiennego działania izolacji
  • błyskawiczna instalacja, jako potencjał szybkiego usunięcia zaniechań termomodernizacyjnych w skali kraju
  • trwałość przy stałej efektywności termoizolacyjnej – bez względu na wiek i geometrię budynku
  • zaledwie śladowe obciążanie konstrukcji – rozwiązanie problemu termomodernizacji obiektów zabytkowych

 
Wideo-reportaż: link