EOPINTECH – Procedury prowadzenia zewnętrznych prac izolacyjnych

PROGRAM
Bezpieczeństwo przy realizacji zamówień na izolacje natryskowe

ROZDZIAŁ

Zabezpieczenia w otoczeniu i procedury prowadzenia zewnętrznych prac izolacyjnych

Publikacja zwraca uwagę na aspekt ochrony środowiska i mienia podczas nakładania natryskowych materiałów izolacyjnych w warunkach zewnętrznych prac wysokościowych.

Adhezja poliuretanowych materiałów natryskowych

Jedną ze szczególnie pożądanych cech izolacji natryskowej jest dokładne i długowieczne przywarcie do podłoża. Jak najbardziej wszystko jest w porządku jeżeli tym podłożem jest faktycznie i wyłącznie powierzchnia wyznaczona do pokrycia izolacją natryskową. W innym przypadku tak pożądana i pozytywna cecha z zalety może stać się przykrą wadą. Usunięcie nawet drobnych elementów takiej izolacji z miejsc dla niej nieprzeznaczonych staje się nie lada problemem. Tym większym im więcej niepożądanych elementów i tym kosztowniejszym im wyższą wartość materialną stanowią zanieczyszczone powierzchnie innych obiektów, przedmiotów i mienia.

Wiatr naturalną i powszechną przyczyną rozszerzonego pola działania

Zewnętrzne prace izolacyjne z udziałem materiałów instalowanych metodą natryskową wymagają szczególnej uwagi i zachowania specyficznych środków ostrożności podczas aplikacji. Dogłębnie dotyczy to wysokościowych prac dachowych lub elewacyjnych. Część rozpylanych z pistoletu natryskowego w kierunku izolowanej powierzchni zawiesin poliuretanu (rozdmuchiwanych mniej lub bardziej gwałtownymi ruchami atmosferycznymi powietrza) może osadzać się daleko poza wyznaczonym obszarem prac.

Możliwe szkody, wynikłe z powodu braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia strefy prac

Najbardziej powszechnymi zjawiskami jest osadzanie się pyłów i kropli materiału izolacyjnego na elewacjach sąsiadujących obiektów oraz mieniu i przedmiotach znajdujących się poniżej poziomu wykonywanych zewnętrznie robót. Usuwanie skutków tego typu zdarzeń może być szczególnie kosztowne. Na przykład w odniesieniu do zaparkowanych w pobliżu pojazdów mechanicznych, bezśladowe pozbycie się zastygniętych materiałów natryskowych z karoserii będzie niekiedy osiągalne jedynie poprzez mechaniczne polerowanie zabrudzonej struktury i jej powtórne lakierowanie a w przypadku elementów plastikowych lub szklanych – ich wymianę. Analogicznie trudne i kosztowne będzie doprowadzenie do poprzedniego stanu elewacji sąsiednich zabudowań czy innego mienia zlokalizowanego wokół strefy natrysku.

Prawidłowe zasady i zabezpieczenie obszaru prac wysokościowych w technologii natryskowej

 • wszystkie prace muszą być wykonane przez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy, posiadające odpowiednie agregaty natryskowe
 • pracownicy muszą być przeszkoleni pod względem BHP, zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rękawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem
 • natrysk w miarę możliwości prowadzić jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej
 • osłonic folią wszystkie elementy na dachu, które nie będą pokryte pianą, np.: świetliki, kominy, obróbki, klimatyzatory itp.
 • ustawić parawany zabezpieczające sąsiednie obiekty przed przypadkowym zapyleniem
 • zadbać o usunięcie z pobliskiego otoczenia wszystkich pojazdów i innych obiektów ruchomych
 • prace należy wykonywać i prowadzić odcinkami, pozwalającymi zakończyć roboty na danym odcinku (trzy warstwy) tego samego dnia, biorąc pod uwagę, że przed zachodem słońca może następować kondensacja pary wodnej na zacienionej części dachu
 • rano prace natryskowe należy zaczynać od części nasłonecznionej i z założenia bardziej suchej

Przed wykonawcze procedury techniczne:

 • z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i nie związane elementy i zanieczyszczenia podłoża
 • trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów
 • dokonać napraw wszystkich pęknięć i ubytków w podłożu
 • oczyścić skorodowane elementy blach
 • zabezpieczyć elementy blacharskie farbą antykorozyjną

Pozostałe zalecenia technologiczne:

 • optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10-35 °C
 • temperatura składników – określana przez producenta komponentów
 • temperatura podłoża min. 12 °C
 • wilgotność względna powietrza nie więcej niż: 70 %
 • natryskiwane podłoże powietrzno-suche
 • połać dachowa o min. spadku 3%
 • brak porywistego wiatru (< 2,5 m/s )

 
EOPINTECH zaleca stosowanie przedstawionych procedur niezależnie od panujących w danym momencie zewnętrznych warunków atmosferycznych, mogących zmieniać się kilkukrotnie na każdym etapie prowadzenia robót. Przestrzeganie podanych zaleceń zapobiegnie generacji ewentualnych szkód i kosztów ich likwidacji oraz przyczyni się do wykonywania prawidłowych i bezpiecznych zewnętrznych izolacji natryskowych. (Prawa autorskie)

EOPINTECH