Z ARCHIWUM X – DZIAŁ ANOMALII

ArchiwumX-dzial-anomaliEOPIN – narzędzie do zwalczania działalności pseudo izolacyjnej i pseudo instalacyjnej.

Zgodnie z przewidywaniami i podanym przez EOPIN scenariuszem w kwestii ubocznych skutków szybkiego rozwoju izolacji natryskowych (patrz: publikacja z dnia 09 lutego pt. ,,Dynamiczny rozwój polskiego i europejskiego rynku izolacji PUR wykorzystywany przez nieodpowiedzialnych producentów i ich firmy wykonawcze”) odnotowuje się zwiększoną ilość drastycznych przypadków niszczenia inwestycji, finansów i zdrowia inwestorów. Obserwujemy skrajne wydarzenia w postaci skażeń chemicznych pomieszczeń czy też pękających, rozwarstwiających się, palących lub po prostu nie izolujących pian natryskowych.

Ignorancja rzeszy niedoszkolonych firm natryskowych, stosowanie wyrobów poliuretanowych o niskim poziomie jakości i bezpieczeństwa oraz postawa nieodpowiedzialnych producentów, zainteresowanych wyłącznie realizacją chaotycznego wypychania półproduktu z magazynu na rynek, to główne potencjalne źródła kłopotów i desperacji końcowego odbiorcy.

Realizując podstawowe cele w zakresie wskazywania anomalii i ograniczania patologii występujących na rynku natryskowych izolacji poliuretanowych, Europejska Organizacja Poliuretanowych Izolacji Natryskowych uruchamia (z dniem  10.12.2015) specjalistyczny dział, w którym:

  • przyjmuje i archiwizuje zgłoszenia od poszkodowanych inwestorów i sygnały od firm przywracających inwestycje do prawidłowego stanu używalności po nieuczciwych instalacjach
  • publikuje dokumentację wizualną i formę opisową przypadków nieprawidłowości
  • na prośbę poszkodowanych lub zainteresowanych współdziała z najbliższą Jednostką Akredytowaną, w zakresie podjęcia lub przejęcia procedury systemowej wymiany izolacji na jakościową i bezpieczną

Zachęcamy do zgłaszania nam wszystkich przypadków nieprawidłowych realizacji. Priorytetem tego działu jest ochrona inwestorów przed podobnymi doświadczeniami z niewłaściwymi wykonawcami i materiałami w tle.

Zgłoszenie

Starogard Gdański, jesień 2016

Producent przerzuca koszt napraw na karb firmy natryskowej

założenie inwestycyjne – hydroizolacja natryskowa dachu płaskiego pianą poliuretanową z polimocznikową warstwą ochronną
zamówienie materiałów i wykonanie – firma izolacyjna z siedmioletnim stażem natrysku poliuretanów i powłok
dostawca kompletnych komponentów – popularny producent na terenie Polski
efekt końcowy – zaniki i pęknięcia powłoki polimocznikowej oraz namoknięta piana poliuretanowa z utratą twardości
wynik wszczęcia przez firmę wykonawczą procedury reklamacyjnej w/s jakości nabytych materiałów – po miesięcznym terminie oczekiwania odrzucona przez producenta
koszt napraw i pokrycie strat – złożone wyłącznie na karb zobowiązań firmy wykonawczej


Kluczbork, jesień 2016

,,Czarna owca” izolacji natryskowych w kolejnej akcji

Szpital w Kluczborku. Stan dachu po wykonanej izolacji natryskowej: na powierzchni dachowej widnieje warstwa 2-3 cm piany poliuretanowej o obecnie miękkiej strukturze, pokryta niszczejącym i odchodzącym materiałem pochodzenia polimocznikowego.

Tak wygląda realizacja prawdopodobnie najtańszej oferty przetargowej, na którą daje się nabierać większość naiwnych inwestorów. Niewątpliwa porażka inwestycyjna. Początkową atrakcyjność cenową szybko weryfikują pozagatunkowe materiały, kompletny brak jakości wykonania oraz rzeczywisty poziom odpowiedzialności oferenta.


Stary Toruń, jesień 2016

Kolejny przykład, że aplikacja polimocznika jest procesem niezwykle wymagającym nie tylko pod względem panujących warunków wilgotności względnej otoczenia ale przede wszystkim podłoża zapewniającego odpowiedni poziom przyczepności.

Dach obiektu położonego w miejscowości Stary Toruń. Odchodząca całymi płatami powłoka polimocznikowa zastosowana na pianie poliuretanowej jednego z polskich producentów.

EOPIN zaleca w tak newralgicznych miejscach (jakimi są zewnętrzne powierzchnie dachów płaskich) stosowanie w połączeniu z poliuretanem bezpiecznych powłok silikonowych z maksymalną zawartością cząstek stałych zamiast produktów pochodzenia polimocznikowego. Wskazanym i uzasadnionym jest również zabezpieczenie mechaniczne całości instalacji, którego rolę doskonale realizują posypki z kruszywa.


KOŁOBRZEG, Listopad 2015

Kto zapłaci 4 000 000 PLN za „szkolny” błąd wykonawcy?
Oczywisty brak prawidłowej powłoki zabezpieczającej.

szczecin-listopad


TORUŃ, Wrzesień 2015

Firma „MultiFinish” Bartłomiej Mochalski z Inowrocławia oferując swoje wieloletnie doświadczenie podejmuje się procedury wymiany wadliwej izolacji dachowej będącej efektem prac nieuczciwego wykonawcy izolacji natryskowych.

torun-wrzesien


KRAKÓW, jesień 2014

Uszkodzenia izolacji dachowej krakowskiej poczty wyrządzone przez ptactwo. Przyczyna: zastosowanie niskogatunkowej powłoki ochronnej dla zabezpieczenia zewnętrznej warstwy poliuretanu. Przypadek w którym najtańsze rozwiązanie okazuje się najdroższym rozczarowaniem.

krakow-jesien


SIELDCE, lato 2014

Kumulacja nieprawidłowości: błędy wykonawcze w procedurze instalacyjnej oraz zastosowanie słabego poliuretanowego systemu natryskowego, niespełniającego rygorystycznych wymogów jakie stawia każda pracująca połać dachowa.

siedlce-lato