Dynamiczny rozwój polskiego i europejskiego rynku izolacji PUR wykorzystywany przez nieodpowiedzialnych producentów i ich firmy wykonawcze

Izolacje Natryskowe w PolsceNiepisany mechanizm wolnorynkowy – skutki uboczne szybkiego wzrostu technologicznego

Rozwój każdej dziedziny przemysłu oprócz wielu zalet dla gospodarki stanowi zawsze atrakcyjne pole do działania zarówno dla podmiotów i firm pożądanych czyli biorących czynny i twórczy udział we wzroście danej technologii jak i tworów niepożądanych – żerujących wręcz jedynie na potencjale wygenerowanym przez te pierwsze. Im bardziej dynamiczna rozwojowo jest dana technologia, tym atrakcyjniejsza dla obu generacji. Rynek izolacji poliuretanowych w Europie jest obecnie klasycznym tego przykładem.

Cele i priorytety jednostek niepożądanych dla jakości branży

Podstawowym założeniem tej sfery jest wyłącznie uzyskanie maksymalnego zysku ze sprzedaży przy braku jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych w rozwój badań, poziom produkcji, jakość materiałów i usług, bezpieczeństwo, wiedzę czy ekologię danej technologii. Do realizacji celów wykorzystywana jest przede wszystkich niewiedza inwestora (odbiorcy końcowego) w dziedzinie wznoszącej się technologii. Działanie środowiska skupia się i sprowadza do „przemycania” na rynek niskobudżetowych, nieokreślonych bliżej produktów i usług nieznanego pochodzenia, o niskiej jakości i przedstawianej sobą wartości, pozbawionych zazwyczaj jakichkolwiek wiarygodnych procedur instalacyjnych i certyfikacyjnych a także odpowiedniego zaplecza technicznego, logistycznego i szkoleniowego.

Struktura jednostek niepożądanych w technologii izolacji poliuretanowych

Ze względu na specyfikę branży wyróżniamy tu sferę producencką i wykonawczą, we wszystkich możliwych zestawieniach. Jednostką niepożądaną może być producent komponentów poliuretanowych lub jedynie firma natryskowa. Najczęściej jednak ze względu na przyciąganie się podobnych mentalności występuje tu symbioza.

Stosowane praktyki – europejski rynek poliuretanowy ‚od kuchni’

Natryskowe systemy poliuretanowe nie są gotowymi, stałowymiarowymi elementami dociepleń i izolacji. Wytwarzane bezpośrednio na miejscu inwestycji, powstają w procesie syntezy i spieniania dwóch odrębnych komponentów. Kluczowe znaczenie dla prawidłowości tego procesu i uzyskania pełnowartościowej izolacji o prawidłowych parametrach gęstości i palności, mają trzy aspekty:

 • poziom jakości stosowanych komponentów
 • poziom wiedzy technologicznej i sekcji technicznej firmy wykonawczej
 • brak lub stosowanie praktyk rozcieńczania składników bazowych – wartość użytkowa izolacji

Aby przystępnie wyjaśnić zagadnienie przyszłemu konsumentowi, porównamy to do gotowania zupy:

 • poziom jakości stosowanych komponentów – kucharz wybiera i kupuje od dostawców składniki do potrawy – albo dobre albo złe, produkty ekologiczne – albo zawierające szkodliwe związki chemiczne
 • poziom wiedzy technologicznej i sekcji technicznej firmy wykonawczej – tu pomijając nawet jakże istotną kwestię dobrych lub złych składników oraz wyposażenia kuchni mamy kilka wariantów do wyboru: kucharz albo zna przepis i umie gotować – albo zapoznał się z przepisem ale nie ma pojęciu o gotowaniu – ewentualnie umie gotować ale nie zna przepisu na konkretną zupę oferowaną z menu.
 • brak lub stosowanie praktyk rozcieńczania składników bazowych – wartość użytkowa izolacji kucharz albo stosuje się do oryginalnego przepisu i zapewnia wzorcowa potrawę – albo zwiększa objętość zupy wodą i kuchnia „obsługuje” rozcieńczoną lecz bezwartościową potrawą większą ilość konsumentów

Kiedy zupa będzie miała odpowiedni aromat, ekstrakt i wartość, nie szkodząc konsumentowi ani restauracji?

Oczywistym jest, że swoiste „eldorado” następuje przy kumulacji wszystkich niepożądanych czynników, mogąc „odbić się” szerokim echem wśród potencjalnych konsumentów całej lokalnej sieci gastronomicznej. Na dodatek przyrządzanie poliuretanowej izolacji natryskowej zdaje się być mimo wszystko trochę bardziej skomplikowane….

Symptomy wskazujące na brak jakości i możliwe patologie

Poniżej zebrany i przedstawiony zespół osobliwości, z reguły charakterystyczny i będący swoistą „wizytówką” dla specyficznego środowiska produkcyjno wykonawczego, budującego swój kapitał na niewiedzy klienta oraz na potencjale tworzonym przez renomowane produkcje, cenione materiały czy profesjonalne firmy wykonawcze:

 • brak wyników badań na zawartość w oferowanych produktach lotnych związków organicznych (LZO), przenikających do otoczenia po zakończonej instalacji
 • brak oznaczenia wyrobu obowiązującym znakiem CE lub informacji o wszczęciu procedury nadania Europejskiej Deklaracji Wartości Użytkowych – wraz z podaniem nr wniosku nadanego przez Notyfikowaną Jednostkę Badawczą, przeprowadzającą badania w/g zharmonizowanej normy EN 14315-1
 • brak istotnych informacji na: stronach internetowych, materiałach informacyjnych i reklamowych, opakowaniach, etykietach czy kartach produktu – dokładnej nazwy handlowej i rodzaju wyrobu poliuretanowego; nazwy producenta; kraju pochodzenia; szczegółowej klasy palności danego wyrobu (nie mówiąc już o cechach dotyczących aspektów niebezpiecznych)
 • instalowanie małowartościowych pian o złej gęstości, niezgodnej z kartami technicznymi, spowodowane niestabilnością materiału, ignorancją w procesie przetwarzania, rozcieńczaniem komponentów wodą, lub ekstremalnie wszystkim na raz, gdzie w każdym wymienionym przypadku efektem jest fatalna jakość izolacji, której podstawową, rozpoznawalną organoleptycznie cechą jest: kruchość wyrobu i puste wewnątrz strukturowe przestrzenie w piankach otwarto-komórkowych oraz miękkość wyrobu i rozwarstwianie w piankach zamknięto-komórkowych

NARZĘDZIA SŁUŻACE ELIMINACJI NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA RYNKU MATERIAŁÓW I USŁUG

Edukacja odbiorcy końcowego

Praktyczne poradniki dla inwestorów – opracowywane przez renomowanych producentów i autoryzowanych dystrybutorów materiały edukacyjne, rozpowszechniane w formie:

 • elektronicznego przekazu, zamieszczanego w sieci internetowej
 • drukowanej – w postaci broszur lub ulotek, wręczanych np. na wystawach targowych
 • w formie bezpośredniego przekazu ustnego

Producenckie otwarte linie telefoniczne, sprawdzające indywidualnie dla klienta autentyczność oferowanego mu materiału oraz tożsamość czy kompetencje firmy instalacyjnej

Europejska Organizacja Poliuretanowych Izolacji Natryskowych EOPIN

EOPIN – jako specjalistyczna instytucja weryfikacyjna, ocenia prawidłowość procedur i działań w segmencie poliuretanowych izolacji natryskowych. Celem powstania i priorytetem Organizacji jest działanie na rzecz ochrony konsumenta oraz jakościowej strefy produkcji i usług technologii. Podstawowymi zadaniami Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych jest:

 • akredytacja firm wykonawczych, spełniających wymogi programu bazowego w dziedzinie poziomu jakości stosowanych produktów, wiedzy technologicznej i techniki instalacji
 • publikowanie na witrynie internetowej bazy podmiotów, posiadających status akredytacji EOPIN
 • prowadzanie szkoleń, konsultacji i okresowych audytów kontrolnych
 • wskazywanie anomalii, występujących na poliuretanowym rynku podawczym
 • ograniczanie patologicznych praktyk rynkowych za pomocą przystępnych w formie, ogólnodostępnych artykułów informacyjno-instruktażowych oraz materiałów edukacyjnych
 • propagowanie i wspieranie właściwych inicjatyw czy działań prowadzonych w ramach prawidłowego rozwoju i rozpowszechniania zaufanych technologii, ich produkcji i przetwórstwa

Szkodliwość działalności jednostek niepożądanych w branży. Aspekty i podsumowanie

Inwestycyjna świadomość wyboru to prawo, którego respektowanie powinna zabezpieczać rzetelna informacja rynkowa. Brak przekazu lub wręcz celowe ukrywanie faktycznej i zgodnej z rzeczywistością informacji o reprezentowanej technologii i konkretnym produkcie, skutecznie pozbawia inwestora świadomego wyboru i przejrzystego kryterium porównania ceny do faktycznie oferowanych mu wartości. I o to właśnie tu chodzi – gromadzenie profitów wyłącznie na niewiedzy klienta. Ostatni etap planu stanowi zanęta rewelacyjną ceną i… szczęśliwy w nieświadomości inwestor, finansuje właśnie najdrożej de facto wyceniony brak wartości w branży i najtaniej wycenioną wartość własnego zdrowia.

Opisany mechanizm działania w odniesieniu do „okazyjnych” firm poliuretanowych, żerujących na dynamice rozwoju technologii i potencjale tworzonym przez innych, może rzucać cień na wizerunek całej pozostałej, wysokojakościowej i bezpiecznej gałęzi technologii oraz stanowić element destrukcyjny w drodze do powszechnego stosowania najbardziej efektywnej, niezawodnej i trwałej izolacji – poliuretanowego systemu natryskowego.